Publikation

Framtidens återanvändning av plast

– ett inspirationsprojekt om resurssmart användning
Barnhänder håller i en plastelefant.

Om rapporten

Ramboll genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket hösten 2021 ett projekt för att inspirera till ökad återanvändning av produkter. Syftet var även att skapa samverkan mellan aktörer.

I dialog med aktörer har en framtidsbild för återanvändning av produkter som består helt eller delvis av plast tagits fram. Fokus har legat på leksaker, husgeråd, elektriska produkter, sport- och fritidsartiklar, byggprodukter, möbler och inredning.

Rapporten beskriver både utmaningar och möjligheter på vägen till den önskade målbilden. Vi behöver exempelvis designa produkter så att de går att reparera, skapa förutsättningar för reparationsverksamhet, standardisera reservdelar, hitta nya affärsmodeller som ökar lönsamheten för återanvändning och ta fram digitala plattformar som kopplar samman efterfrågan med tillgång.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7030-4
Utgiven
‎3‎/‎8‎/‎2022
Sidor
40
Författare
Ulrika Zetterberg, Hanna Gustavsson, Kelly Brandt och David Althoff Palm.
Publikationsomslag.