Publikation

Rättsliga förutsättningar för havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft.

Om rapporten

Rapporten innehåller beskrivningar och analyser av juridiska frågor kopplade till havsbaserad vindkraft. Det innefattar vilken lagstiftning som tillämpas i olika delar av havet, tillstånd som krävs och mot vilka miljöbestämmelser prövningen sker. Forskarna analyserar de EU-rättsliga frågor som kan innebära konflikter med utveckling av vindkraft, med fokus på EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektivet. I rapporten redogörs för de vanligast förekommande arterna som riskerar att påverkas av havsbaserad vindkraft och rättslig praxis kopplat till dem. Översiktsplanerna och havsplanernas betydelse för den individuella prövningen av havsbaserad vindkraft tas upp i rapporten som även innehåller en diskussion om under vilka förutsättningar vindkraft till havs kan vara ett hållbart alternativ för utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige.

En rapport från forskningsprogrammet Vindval. Projektområde: Planering och vindkraft.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7028-1
Utgiven
‎2‎/‎18‎/‎2022
Sidor
96
Författare
Melina Malafry, Marcus C Öhman.
Omslag publikation