Publikation

Platsens betydelse för svenskt friluftsliv

Närbild på en kruka full med höstkantareller.

Om publikationen

Naturvårdsverket genomför återkommande nationella enkätundersökningar över svenskarnas friluftsvanor. Den senaste datainsamlingen genomfördes 2018 med hjälp av SCB. Mittuniversitetet stod för analysen och tog på uppdrag av Naturvårdsverket fram en rapport med titeln Friluftsliv 2018. Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

För att tillgängliggöra materialet ytterligare och nå insikter om platsens betydelse för friluftslivet i Sverige har Naturvårdsverket genomfört en sekundäranalys av det befintliga materialet som presenteras i föreliggande rapport.

Analysen har genomförts av Julia Grosse på kunskapssamordningsenheten. Medarbetare på friluftslivsenheten har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på ett utkast till rapporten. Resultaten har även presenterats för friluftslivsnätverket vars deltagare också lämnat värdefulla kommentarer.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7015-1
Utgiven
‎10‎/‎21‎/‎2021
Sidor
34
Författare
Julia Grosse
Omslagsbild