Publikation

Uppföljning av målen för friluftslivspolitiken 2019

Om publikationen

Denna uppföljning av de tio målen för friluftslivspolitiken är den andra av sitt slag och fungerar som ett underlag till regeringens politik och prioriteringar inom friluftslivsområdet. Rapporten redovisar resultat av åtgärdsarbetet, en utvecklingsriktning de närmaste åren samt förslag på viktiga insatser för att stärka friluftslivet framöver.

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Uppföljningen visar att olika aktörer i samhället genomfört många insatser för friluftslivet som har gett resultat, men att det kvarstår flera utmaningar.

Naturvårdsverket är samordnande myndighet för uppföljningen som genomförts tillsammans med Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, Skolverket och Skogsstyrelsen.

ISBN
978-91-620-6904-9
Utgiven
‎12‎/‎16‎/‎2019
Sidor
112
Omslag till 978-91-620-6904-9