Publikation

Tjäder och vindkraft

Spelande-tjäder, Sörmland.

Om publikationen

Rapporten är en del av ett internationellt femårigt forskningsprojekt, ”Capercaillie and Wind Energy” som undersökt om det finns effekter av vindkraftverk på tjäder, samt vad dessa effekter är.

I Sverige studerades tjäder i Jädraås vindpark under en fyraårsperiod efter etablering. De potentiella effekterna på artens individ- och populationsnivå analyserades genom att studera resurs- och livsmiljöval, rörelseekologi, reproduktionsframgång, risk för predation och stressfysiologi. Forskarna fann inga signifikanta skillnader i förekomst av tjäder mellan vindkraftområdet och kontrollområdet, men studien visade på en minskad användning av livsmiljöer inom ett avstånd på ca 865 m från vindkraftverk.

För Sverige föreslår forskarna fokus på lämplig livsmiljö i landskapet i kombination med att undvika etablering av vindkraft inom 865 m till tjäderlek och sommarhabitat. Populationens överlevnad är starkt kopplad till artens regionala och nationella status. Projektet finansierades av Vindval och Naturvårdsverket.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6976-6
Utgiven
‎9‎/‎15‎/‎2021
Sidor
43
Författare
Julia Taubmann, Joy Coppes, Henrik Andrén
Omslag till publikation 6976-6.