Publikation

Sveriges Friluftskommun 2021

En kvinna står på ett ben och breder ut armarna, i bakgrunden fjällandskap och vatten.

Om publikationen

Kommunerna har en nyckelroll i att utveckla friluftslivet och många kommuner arbetar aktivt med friluftslivet till nytta och nöje för befolkningens välbefinnande och naturkontakt. Detta arbete vill vi stimulera. Därför genomför vi undersökningen av kommunernas friluftslivsarbete och delar ut priset till Sveriges friluftskommun.

Priset delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening. Undersökningen är genomförd de senaste elva åren och vi har jämfört resultaten mellan åren för att kunna se utvecklingen i arbetet. Det är många kommuner som visar stora förbättringar och många hamnar högt upp i poänglistan och det är väldigt glädjande. Vår förhoppning är att arbetet med Sveriges friluftskommun ska stimulera än fler att arbeta aktivt och planerat med friluftsliv.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6984-1
Utgiven
‎9‎/‎15‎/‎2021
Sidor
66
Författare
Hanna Matschke Ekholm, Malin Redmo och Lovisa Källmark
Omslagsbild