Publikation

Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar plastanvändning

Inspiration till handling
En hand håller i en kompass.

Om publikationen

Naturvårdsverkets färdplan utgör en samlad bild och en riktningsvisare för vart vi ska och vad vi menar med en hållbar plastanvändning. Avsikten är att skapa en enad förståelse om vilka skiften som behöver ske och vilka utvecklingsområden som är särskilt angelägna att arbeta med.

Färdplanen ska också inspirera till handling.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6987-2
Utgiven
‎5‎/‎13‎/‎2021
Sidor
36
Omslag publikation.