Publikation

Möjligheter till minskad klimatpåverkan genom cirkulär användning av plast i byggsektorn

Två byggarbetare.

Om publikationen

Vill du veta mer om plastanvändning, klimatpåverkan från plast och plastavfall från byggsektorn? Och få konkreta exempel på och rekommendationer kring hur olika aktörer inom byggsektorn kan bidra till en mer hållbar användning av plast? Då hoppas vi att den här rapporten ska vara användbar för dig.

Byggsektorn är den näst största användaren av plast efter förpackningssektorn och förbrukar cirka 21 procent av all plast i Sverige. Om plast används på rätt sätt har den ett stort värde och ger tydlig samhällsnytta. Plast har många goda egenskaper som gör den lämplig som byggmaterial.

Dagens produktion och användning av plast innebär stora utmaningar. Precis som andra material måste plast anpassas för att ingå i en cirkulär ekonomi, så att vi minimerar miljö- och klimatpåverkan, minskar nedskräpning och spridning av plast och farliga ämnen till naturen.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6923-0
Utgiven
‎5‎/‎15‎/‎2020
Sidor
49
Författare
Alexandra Almasi, Maria Ahlm, Ragnhild Berglund och Dämien Johann Bolinius
Omslag publikation