Publikation

Miljö- och klimatsamarbeten med strategiska länder finansierade av anslaget för internationellt miljösamarbete

Årsrapport för 2020
Isberg på Grönland, i bakgrunden fjäll i solljus.

Om publikationen

Här redovisar Naturvårdsverket de samarbeten med strategiska länder, regioner och samarbetsorgan inom miljö- och klimatområdet som under 2020 finansierats genom anslaget för internationellt miljösamarbete (1:13).

I samarbetena deltar utöver Naturvårdsverket även Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, SMHI och Östersjöstaternas råd.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6985-8
Utgiven
‎7‎/‎15‎/‎2021
Sidor
39