Publikation

Aktivitet av fladdermöss och insekter vid ett vindkraftverk

Dvärgfladdermus.

Om publikationen

Det finns troligtvis flera anledningar till att fladdermöss kan förekomma vid vindkraftverkens rotorblad. Den här rapporten undersöker om tätheten av insekter kan ha betydelse genom att undersöka sambandet mellan fladdermusaktivitet och insektstäthet.

Forskarna placerade en insektsfälla vid nacellen på ett vindkraftverk, och monterade en mikrofon som registrerar fladdermusljud. Samtidigt registrerades temperatur, vindhastighet, vindriktning och nederbörd på platsen.

Resultatet visade ett tydligt samband mellan vindhastighet och förekomst av insekter, och även ett samband mellan insektsförekomst och aktivitet av fladdermöss. Fladdermusaktiviteten minskade när temperaturen var under 10 grader och vindhastigheten högre än 12 m/s. Det fanns dock en stor variation både när det gäller fladdermusaktivitet och förekomst av insekter.

Studien genomfördes vid ett vindkraftverk i Småland under sommar och höst 2017 och 2018. Enligt forskarna bör man inte dra generella slutsatser om aktiviteten eftersom förekomsten av fladdermöss varierar mellan olika regioner, men studien är ett exempel på att aktiviteten och artantalet kan vara stor på hög höjd.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss.

ISBN
978-91-620-6902-5
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2019
Sidor
51
Författare
Johnny de Jong, Olle Håstad, Jonas Victorsson, Anders Ödeen.
Omslagsbild