Publikation

Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan

Person utför parkour.

Om publikationen

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det är ett ambitiöst mål som det finns stora möjligheter att nå.

De tekniska förutsättningarna för att ställa om är goda. Effektivare och konkurrenskraftiga lösningar utvecklas i snabb takt, men dagens styrmedel är otillräckliga för att etappmålen till 2030 och det långsiktiga målet till 2045 ska nås.

Här redovisas Naturvårdsverkets underlag till regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan. Tre utmaningar lyfts fram som centrala att bemöta i den kommande handlingsplanen:

  • Transportsystemet behöver ställas om.
  • Industrins processutsläpp måste minska till nära noll,förutsättningar måste skapas för att avskilja.
  • Transportera och lagra koldioxid.

Genom att ställa om i en snabb takt – med hållbar ekonomisk tillväxt, bibehållen konkurrenskraft och god välfärd – blir Sverige ett föregångsland som andra länder vill ta efter.

ISBN
978-91-620-6879-0
Utgiven
‎3‎/‎1‎/‎2019
Sidor
206
Omslagsbild