Publikation

Naturvägledning i natur- och kulturområden

En handbok för planering och genomförande av naturvägledning i skyddade natur- och kulturområden
En grupp barn på naturum.

Om publikationen

Ett komplement till handboken Tillgängliga natur- och kulturområden (Naturvårdsverket rapport 6562).

Arbetet med formellt skydd av värdefull natur vilar på tre grunder. Vi värnar, vi vårdar och vi visar områden. Visadelen innebär många uppgifter för förvaltare i skyddade områden. Information och naturvägledning är centrala delar av detta arbete. Naturvägledning är kommunikation som skapar förutsättningar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.

Syftet är framför allt att vara ett stöd för förvaltare vid planering och genomförande av naturvägledning i skyddade områden, som till exempel nationalparker, naturreservat och kulturreservat. Tankegångar och arbetssätt som beskrivs är dock lika applicerbara på natur- och kulturlandskapet som sådant, så användningsområdet är brett.

ISBN
978-91-620-6846-2
Utgiven
‎12‎/‎19‎/‎2018
Sidor
66
Omslag publikation