Publikation

Ekologisk kompensation och tillämpningen av miljöbalkens kompensationsbestämmelser åren 2015‐2018

En uppföljning av rapport 6667
Mossa på liggande träd i skog.

Om publikationen

Den här rapporten har tagits fram som en uppföljning av Naturvårdsverkets rapport 6667 ”Tillämpning av miljöbalkens bestämmelser om ekologisk kompensation: En kartläggning”.

Rapporten är baserad på en kartläggning av användandet av ekologisk kompensation i Sverige och tillämpningen av miljöbalkens kompensationsbestämmelser. Kartläggningen har gjorts för att identifiera i vilken utsträckning som ekologisk kompensation används i Sverige i dag, samt för att undersöka om användandet skiljer sig mellan olika länsstyrelser. Resultaten har sedan jämförts med kartläggningen som publicerades i rapport 6667, för att identifiera eventuella skillnader mellan de två kartläggningarna.

Rapporten blir ett underlag för Naturvårdsverkets fortsatta arbete med ekologisk kompensation och den insamlade datan är tänkt att kunna användas som en databas för ytterligare undersökningar.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6898-1
Utgiven
‎1‎/‎13‎/‎2020
Sidor
56
Omslagsbild