Publikation

Vägledning för miljöledning i staten

Cyklister på grusgång.

Om publikationen

Vägledningen vänder sig till cirka 185 myndigheter som omfattas av kraven i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Dessa myndigheter ska införa, förvalta och utveckla miljöledningssystem. Vägledningen beskriver vilka krav som ställs på ett miljöledningssystem enligt förordningen och hur det kan integreras i myndighetens verksamhet. Hanteringen av verksamhetens indirekta miljöpåverkan, tjänsteresor och transporter, energianvändning samt miljökrav i upphandling lyfts fram utifrån förordningens krav och beskrivs i egna kapitel. Vägledningen utgår från vad som anses vara best practice på miljöledningsområdet utifrån kraven i den internationella standarden ISO 14001:2015 och EMAS.

Naturvårdsverkets har i uppdrag att vägleda myndigheter som omfattas av miljöledningsförordningen. Med denna vägledning vill vi stödja myndigheterna i deras miljöledningsarbete och därmed arbetet att bidra till att vidta åtgärder för att uppfylla miljömålen.

ISBN
978-91-620-6768-7
Utgiven
‎6‎/‎1‎/‎2017
Sidor
74
Omslagsbild