Publikation

Mikroplaster

Redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige
En fiskmås blir översköljd av en vattenvåg.

Om publikationen

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag kartlagt källor till och spridning av mikroplast till hav, sjöar och vattendrag och bedömt möjligheterna att minska utsläppen i Sverige på kort och på längre sikt. I den här rapporten redovisar vi resultaten från arbetet med uppdraget.

Kartläggningen ger en första, samlad bild av mikroplasternas ursprung och transport till havet.

ISBN
978-91-620-6772-4
Utgiven
‎6‎/‎9‎/‎2017
Sidor
156
Omslag publikation.