Publikation

Kontrollprogram för vindkraft i vatten

Sammanställning och granskning, samt förslag till rekommendationer för utformning av kontrollprogram
Marint liv på havsbotten, Bottenviken.

Om publikationen

Rapporten bidrar med ny information om miljöeffekter av vindkraft i vatten, samt belyser utmaningar kopplade till uppföljning av vindkraftens effekter på akvatiskt liv. Författarnas förslag till rekommendationer syftar till att underlätta tillämpningen av tillsyn och kontrollprogram och utgöra ett underlag för väl avvägda och transparenta beslut vid etablering av vindkraft i vatten.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-6741-0
Utgiven
‎1‎/‎1‎/‎2017
Sidor
109
Författare
Carolina Enhus m.fl.
978-91-620-6741-0