Publikation

Ekosystemtjänstförteckning med inventering av datakällor

Om publikationen

Rapporten innehåller en uppdaterad ekosystemtjänstförteckning med potentiella datakällor för kartläggning av ekosystem och deras tjänster. Innehållet är en bruttolista baserad på internationell klassificering och en inventering av användbara datakällor för kvantifiering av ekosystemtjänster i en digital bilaga.

Naturvårdsverket rekommenderar att rapporten används som stöd vid kartläggning av ekosystemtjänster för grön infrastruktur och fysisk planering i kombination med t ex Guide för värdering av ekosystemtjänster (NV 6690).

ISBN
978-91-620-6797-7
Utgiven
‎12‎/‎10‎/‎2017
Sidor
50
Omslag publikation.