Publikation

Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen

Behov, teknik och konsekvenser

Om publikationen

Regeringensuppdraget redogör förutsättningarna för användning av avancerad rening vid avloppsreningsverk i syfte att avskilja läkemedelsrester. En analys av behovet av avancerad rening, av vilka tekniska lösningar som finns och för- och nackdelarna med dessa, samt en analys av övriga konsekvenser av användning av avancerad rening presenteras.

Det finns behov av att införa avancerad rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. Sådan rening skulle även medföra rening av andra oönskade ämnen, vilket förstärker nyttan. Behovet motiveras framförallt utifrån risken för långsiktiga effekter av utsläpp av läkemedelsrester i den akvatiska miljön.

Även tekniker för avancerad rening kan implementeras som ett komplement till befintliga reningssteg, där det finns skalfördelar vid installation vid större avloppsreningsverk med lägre kostnader som följd.

För att begränsa spridningen av läkemedelsrester till miljön behövs ett brett spektrum av åtgärder i hela kedjan från utveckling av nya läkemedel, tillverkning, användning, hantering av rester till utsläpp i miljön. Utredningen är ett steg på vägen mot införandet av avancerad rening på avloppsreningsverk.

Behovet av att införa avancerad rening varierar och behovet behöver klargöras, liksom att utreda vilken styrning som på ett samhällsekonomiskt effektivt och ändamålsenligt sätt kan leda till att avancerad rening införs där behovet är störst.

ISBN
978-91-620-6766-3
Utgiven
‎4‎/‎10‎/‎2017
Sidor
86
Omslag publikation