Publikation

Guide för värdering av ekosystemtjänster

En fårad hand håller i ett rött äpple.

Om publikationen

Ekosystemtjänster är nödvändiga för människans välbefinnande och välfärd. Ändå tar vi dem ofta för givna. Ekosystemtjänster handlar om vanliga produkter som spannmål, dricksvatten och trävirke eller ofta osynliga tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Genom att se och värdera tjänsterna kan vi påverka vår framtida livskvalitet. Exempelvis behöver värdet av ekosystemtjänster ingå i planering och beslut om mark- och vattenanvändning.

Guiden ger inte facit på allt utan leder dig att hitta fram till svaren i ditt arbete. Innehållet är praktiskt inriktat med en steg-för-steg-modell som illustreras i ett antal verkliga exempel. Innehållet riktar sig till både offentlig och privat sektor. Naturvårdsverkets förhoppning är att guiden inspirerar fler att börja värdera ekosystemtjänster. Politiker, organisationer och individer kan därmed fatta mer medvetna och hållbara beslut.

ISBN
978-91-620-6690-1
Utgiven
‎8‎/‎17‎/‎2015
Sidor
88
Omslag publikation.