Publikation

Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt

Om publikationen

Naturvårdsverket har under våren 2012 tagit fram riktlinjer för beslut om skyddsjakt. Riktlinjerna utgår från gällande jaktlagstiftning och innehåller tolkningar och rekommendationer som ska ge stöd för länsstyrelserna vid beslut om skyddsjakt. Riktlinjerna har utarbetats på uppdrag av regeringen.

Riktlinjerna är uppdelade i två delar. En allmän del som innefattar alla arter som berörs av skyddsjakt och en mer specifik del om betesskador på skog. Den allmänna delen innehåller bland annat rekommendationer om metod för bedömning och vad ett beslut ska innehålla. Den del som rör betesskador på skog har utarbetats i samråd med Skogsstyrelsen.

Riktlinjerna utgör en grund för arbetet med att utveckla vägledning inom området skyddsjakt.

ISBN
978-91-620-6568-3
Utgiven
‎5‎/‎1‎/‎2014
Sidor
40
Omslag till 978-91-620-6568-3