Publikation

Fågelundersökning vid Storruns vindkraftanläggning, Jämtland

Om publikationen

Rapporten handlar om vindkraftens påverkan på fåglar i fjällmiljö. Mellan 2003 och 2011 har fågellivet kartlagts före och efter uppförandet av en vindkraftanläggning, på Storrun och Frösörun i Jämtland.

Undersökningarna visar på en nedgång av antalet revir, men detta gäller även i ett referensområde, varför denna minskning huvudsakligen inte kan kopplas till etableringen av vindkraft. Sjöfåglar har uppvisat ett tydligt undvikandebeteende och har inte observerats inom vindkraftanläggningen efter etableringen.

Direktobservationer visar att de flesta observerade fåglarna inte flög i rotorhöjd, men av rovfåglar och vadare flög 40 procent på en höjd där de riskerar att kollidera med rotorbladen. En studie av GPS-märkta unga kungsörnar och jaktfalkar som föddes i närliggande fjällområden visar att de höll sig inom en radie av fem km från boet innan de lämnade området på senhösten.

Bland de nio kollisionsdödade fåglar som hittades fanns inga rovfåglar, men fyra dalripor. Dalripan flyger lägre än rovfåglar och kolliderar med vindkraftverkens torn istället för rotorbladen. Antalet ripkollisioner har beräknats till mellan 0,5 och 1,25 ripor per turbin och år.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss.

ISBN
978-91-620-6574-4
Utgiven
‎8‎/‎1‎/‎2013
Sidor
138
Författare
Ulla Falkdalen, Lars Falkdalen Lindahl och Torgeir Nygård.
Omslagsbild