Publikation

Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss

En syntesrapport

Om publikationen

Att vindkraftverk kan utgöra en fara för fåglar och fladdermöss har varit känt de senaste årtiondena. Omfattningen av riskerna har däremot varit mindre känd.

Rapporten sammanfattar den forskning från Europa och USA som hittills har gjorts på området. Med stöd i forskningen visar rapporten att i förhållande till annan påverkan som orsakas av mänsklig verksamhet, utgör vindkraftverk en relativt liten risk för fåglar och fladdermöss. Det viktigaste är att vindkraftverken placeras rätt, och med kunskap om fåglarna och fladdermössens beteende kan riskerna minimeras.

Nedladdningsfiler i 3 delar:

Del 1 Rapport

Del 2 Bilaga 4 (xlsx)

Del 3 Förklaring till bilaga 4

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss.

OBS! Uppdaterad syntesrapport publicerad 8 maj 2017, rapportnummer 6740.

ISBN
978-91-620-6467-9
Utgiven
‎11‎/‎1‎/‎2011
Sidor
156
Författare
Jens Rydell, m.fl.
Omslagsbild