Publikation

Spillningsinventering

En metodbeskrivning av datainsamling och analys för att studera renens habitatval i relation till vindkraftutbyggnader

Om publikationen

Rapporten beskriver metodik för att undersöka hur tamrenen påverkas vid anläggningen av vindkraft. Det finns ett stort intresse för att bygga ut vindkraften i de nordliga delarna av Sverige. Samtidigt saknas kunskap om hur vindkraftverken påverkar den omkringliggande miljön. En stor del av ytan ingår i renskötselområdet, som är tamrenens naturliga utbredningsområde.

Hur påverkas renen vid anläggning av vindkraftverk i dess närhet? Den här rapporten ger oss verktyg för att undersöka om renarnas markanvändning ändras i och med att det byggs vindkraftverk på deras betesmarker.

Här beskrivs två olika metoder för spillningsinventering samt metodik för att analysera dessa data som forskare vid SLU har utarbetat. Den här metodiken gör det möjligt att beräkna förekomst och förändring av renarnas markanvändning i ett område.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Däggdjur på land.

ISBN
978-91-620-6459-4
Utgiven
‎11‎/‎1‎/‎2011
Sidor
40
Författare
Anna Skarin och Maria Hörnell-Willebrand.
Omslagsbild