Publikation

Småfåglars och sjöfåglars nattflyttning vid Utgrundens havsbaserade vindkraftpark

en studie med radar i södra Kalmarsund

Om publikationen

Rapporten beskriver sjöfåglars och småfåglars flyghöjder över öppet hav under natten och i dimma samt hur fåglarna under sådana förhållanden reagerar när de närmar sig vindkraftverk.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss.

ISBN
978-91-620-6413-6
Utgiven
‎3‎/‎1‎/‎2011
Sidor
60
Författare
Jan Pettersson
Omslagsbild