Publikation

Hårt substrat i marin miljö

En litteraturöversikt

Om publikationen

Studien handlar om snäckor och växter som lever på stenar och betongfundament (hårt substrat) i havet. Studien sammanfattar vad som skrivits i den vetenskapliga litteraturen om detta ämne. På vindkraftverkens fundament växer gärna alger, snäckor och andra organismer. De fäster på fundamenten och koloniserar dess struktur. På så sätt bildas artificiella rev som gör att andra arter som fiskar och krabbor lockas hit.

Den så kallade reveffekten har blivit uppmärksammad i olika sammanhang. Den anses dock inte ha så stor betydelse för de marina ekosystemen. Om reveffekten ger en lokal ökning av den biologiska mångfalden i artfattiga men unika habitat kan den vara negativ men om den skyddar hotade arter, exempelvis hårt beskattade bestånd av fisk och skaldjur är den positiv. En artificiell struktur kan också vara en inkörsport för nya främmande arter som kan påverka samhällen och system över stora områden.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-6466-2
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2012
Sidor
44
Författare
Torleif Malm
Omslagsbild