Publikation

Effekter av havsbaserad vindkraft på pelagisk fisk

Om publikationen

Studien undersöker om havslevande fiskar påverkas av vindkraftverk till havs. Dessa genererar undervattensljud och fundamenten skapar förändrade livsmiljöer. Ljudet som genereras avtar med avståndet till vindkraftverket men kan uppfattas av fiskar som sill och torsk även utanför själva vindparken. Idag är kunskapen bristfällig om – och i så fall hur - dessa faktorer påverkar fisken.

Studien utfördes i Kalmarsund och visar att området med vindkraftverk och ett närliggande referensområde hade lägre fisktäthet än det referensområde som ligger längst bort, men pekar inte entydigt ut vilken faktor av de utvärderade (position, område) som orsakade denna skillnad.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-6481-5
Utgiven
‎2‎/‎1‎/‎2012
Sidor
62
Författare
Thomas Axenrot och Tomas Didrikas.
Omslagsbild