Publikation

Bentiska processer på och runt artificiella strukturer i Sveriges kustvatten

Om publikationen

Rapporten beskriver ekologiska effekter för bottensamhällena som havsbaserade vindkraftverks fundament ger upphov till.

Kan användas som underlag vid planering, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillståndsgivning för havsbaserade vindkraftsparker.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-6414-3
Utgiven
‎3‎/‎1‎/‎2011
Sidor
37
Författare
Torleif Malm och Roland Engkvist.
Omslagsbild