Publikation

Effekter av undervattensljud från havsbaserade vindkraftverk på fisk från Bottniska viken

Om publikationen

I rapporten beskrivs hur ljud från vindkraftverk påverkar abborre, mört och röding. Forskarna har studerat fiskarnas beteende, hur de söker föda och produktion av stresshormon.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-5924-8
Utgiven
‎1‎/‎1‎/‎2009
Sidor
34
Författare
Ulf Båmstedt, m.fl.
Omslagsbild