Publikation

En studie om hur bottenlevande fauna påverkas av ljud från vindkraftverk till havs

Om publikationen

I rapporten beskrivs hur ljud från vindkraftverk påverkar beteende och aktivitetsmönster hos limfjordsmussla, ormstjärna, sandräka och rödspotta.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-5856-2
Utgiven
‎9‎/‎1‎/‎2008
Sidor
99
Författare
Andreas Wikström och Åke Granmo.
Omslagsbild