Publikation

Havsbaserad vindenergi ur ett fågelperspektiv

- kraftverkens synlighet för fågelögat

Om publikationen

Studie av synligheten av havsbaserade vindkraftanläggningar med utgångspunkt i fåglars synfysiologi.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss.

ISBN
978-91-620-5764-0
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2007
Sidor
31
Författare
Anders Ödeen och Olle Håstad.
Omslagsbild