Publikation

Fladdermöss och havsbaserade vindkraftverk studerade i södra Skandinavien

Om publikationen

I rapporten beskrivs kollisionsriskerna för fladdermöss orsakade av havsbaserade vindkraftverk.

En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Fåglar och fladdermöss.

ISBN
978-91-620-5748-0
Utgiven
‎9‎/‎1‎/‎2007
Sidor
39
Författare
Ingemar Ahlén, Lothar Bach, Hans J. Baagøe och Jan Pettersson.
Omslagsbild