Publikation

Vindkraftens effekter på ålvandring

- en studie före etablering

Om publikationen

Studie av ålvandring vid planerade vindkraftparker i Kalmarsund och Öresund. En rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Projektområde: Marint liv.

ISBN
978-91-620-5569-0
Utgiven
‎6‎/‎1‎/‎2006
Sidor
23
Författare
Håkan Westerberg och Ingvar Lagenfelt.
Omslagsbild