Publikation

Breddning av kväveoxidavgiften

Om publikationen

Redovisning av möjligheterna att minska utsläppen av kväveoxider (NOx), genom utökning av NOx-avgiftens omfattning och justering av avgiftens storlek. Rapporten är en påbyggnad av Naturvårdsverkets rapport 5356.

ISBN
978-91-620-5525-9
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2005
Sidor
88
Omslag till 91-620-5525-9