Publikation

Åtgärdsprogram för bevarande av slöjröksvamp

(Lycoperdon mammiforme)
Slöjröksvamp.

Om publikationen

Slöjröksvampen är en sällsynt röksvamp som är rödlistad som Sårbar i Sverige och är idag känd från ett 90-tal lokaler i landets södra delar. Livsmiljön är varma lägen i hassellundar och ädellövskogsmiljöer och i angränsande, mer öppna miljöer. De främsta hoten mot arten är igenväxning eller slutavverkning av dess livsmiljö.

 

ISBN
978-91-620-5544-5
Utgiven
‎2‎/‎28‎/‎2006
Sidor
34
Författare
Mikael Jeppson
Omslag publikation