Publikation

Begränsning av koloxidhalt i rökgas från fastbränsleeldning

Om publikationen

För att minimera kväveoxidutsläppen vid energiproduktion har många anläggningar trimmats, vilket har medfört förhöjda utsläpp av kolväteföreningar. Här beskrivs konsekvenserna av planerade generella begränsningar av koloxidhalter i rökgaser.

ISBN
978-91-620-5140-7
Utgiven
‎1‎/‎1‎/‎2001
Sidor
29
Omslag till 91-620-5140-7