Publikation

Metodik för inventering av förorenade områden

Om publikationen

Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Vägledning för insamling av underlagsdata. Denna rapport består av två delar. Den första utgörs av bedömningsgrunder och innehåller en metodik för riskbedömningar. Den andra delen är en vägledning för insamling av underlagsdata. I en tredje fristående del redovisas analysmetoder (rapport 4947).

I arbetet med att planera för åtgärder för efterbehandling och sanering av förorenade områden ingår att genomföra inventeringar. För att identifiering och bedömning ska ske med hög säkerhet och på ett enhetligt sätt finns vägledningar.

Den här rapporten ingår i Naturvårdsverkets serie BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR MILJÖKVALITET. Rapporterna har utvecklats för användning på länsstyrelser, i kommuner och på andra myndigheter. De vänder sig också till alla med ansvar och intresse för en god miljökvalitet. I utvecklingsarbetet har många av landets miljöforskare ingått.

ISBN
978-91-620-4918-6
Utgiven
‎2‎/‎9‎/‎1999
Sidor
152
Omslag publikation