Publikation

Vägtrafikbuller

Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996.
Gata i stad med plog och bilar.

Om publikationen

Rapporten är indelad i två delar. Del 1 innehåller diagram för att kunna genomföra en beräkning och del 2 den matematiska bakgrunden med bland annat algoritmer och osäkerhetsanalyser.

ISBN
978-91-620-4653-5
Utgiven
‎4‎/‎9‎/‎1997
Sidor
112
Omslagsbild