Publikation

Gifter & miljö [2020]

Gifter & miljö [2020]

Gifter & Miljö presenterar resultat från den nationella miljögiftsövervakningen som mäter halter och påverkan av miljöfarliga ämnen i Sverige. Årets rapport har temat nya utmaningar och gamla synder.

Här beskrivs exempel av olika typer av farliga ämnen som finns i vår omgivning idag. Vilka risker kan de innebära för människa och miljö? Vilka är utmaningarna och hur kan vi förhindra att miljöföroreningar sprids?

Miljöövervakningens temarapport Gifter & miljö.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-1306-6
Utgiven
‎9‎/‎20‎/‎2020
Sidor
52
Omslag publikation