Publikation

Allemansrätten – en vägledning

Svampplockare går i skogen.

Om publikationen

Denna vägledning handlar om allemansrätten; vad du får och inte får göra när du vistas i naturen. Vägledningen kan användas av alla som vill lära sig mer om allemansrätten och framför allt de som arbetar med naturvägledning. Det kan användas som stöd att förmedla och diskutera allemansrätten, framför allt med vuxna deltagare. Vägledningen är utformad som ett block som fungerar bra att ha med i fält.

Du får beställa endast ett exemplar.

Behöver du fler – mejla till oss.

E-post: allemansratten@naturvardsverket.se

ISBN
978-91-620-1304-2
Utgiven
‎5‎/‎13‎/‎2018
Sidor
46
Omslag publikation.