Publikation

Utvidgat strandskydd

En vägledning till underlag och beslut- Handbok 2010:4

Om publikationen

Vägledningen, som i första hand vänder sig till länsstyrelserna, ska ge stöd och riktning till hur arbetet, gällande översynen av utvidgade strandskyddsområden, kan genomföras. Den är också lämplig att använda vid nya beslut om utvidgade strandskyddsområden.

 

ISBN
978-91-620-0167-4
Utgiven
‎10‎/‎15‎/‎2010
Sidor
49
Omslag publikation