Publikation

Riksintresse för naturvård och friluftsliv

Handbok (2005:5) med allmänna råd för tillämpningen av 3 kap. 6 §, andra stycket, miljöbalken
Kor på bete.

Om publikationen

Handboken beskriver bestämmelserna om riksintresse för naturvård och friluftsliv och tillämpningen av dem. Det allmänna rådet klargör vad som kan vara en påtaglig skada på ett riksintresse. Syftet med handboken och det Allmänna rådet är att ge myndigheter stöd i tillämpningen.

ISBN
978-91-620-0140-X
Utgiven
‎12‎/‎12‎/‎2005
Sidor
207
Omslag publikation