Publikation

Prövning av täkter

Handbok 2003:1 med allmänna råd.

Om publikationen

Denna handbok har tagits fram som ett stöd för de myndigheter som ska tillämpa bestämmelser för täkter. Den ger en samlad bild av den lagstiftning som reglerar täktverksamheterna. Här finns också Naturvårdsverkets allmänna råd om prövning av täkter. Handbok 2003:1 med allmänna råd.

Handboken om prövning av täkter publicerades 2003. Sedan dess har omfattande ändringar skett i regelverket kring täkter, bland annat prövas täkter numera enligt 9 kapitlet miljöbalken. Handboken måste därför läsas mot bakgrund av de förändringar som skett.

ISBN
978-91-620-0121-3
Utgiven
‎6‎/‎5‎/‎2003
Sidor
56