Publikation

Markavvattning och rensning

Handbok 2009:5

Om publikationen

Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken, Handbok 2009:5

Handboken är ett stöd för myndigheter vid tillsyn och prövning av bestämmelserna om markavvattning och rensning enligt 11 kapitlet miljöbalken. Gällande regler beskrivs med referenser till domar och förarbeten. Verksamhetsutövare, ideella organisationer, markägare och privatpersoner kan också ha nytta av handboken. 

- - -

Beställtryck, ej rabatt.

ISBN
978-91-620-0163-6
Utgiven
‎9‎/‎14‎/‎2010
Sidor
126
Omslag publikation