Publikation

Luftguiden, version 4

Moln på blå himmel

Om publikationen

Luftguiden är en handbok som syftar till att ge vägledning vid tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

Handboken vänder sig i första hand till kommunerna, men även till länsstyrelser, luftvårdsförbund, konsulter samt andra intresserade och berörda.

ISBN
978-91-620-0182-7
Utgiven
‎1‎/‎1‎/‎2019
Sidor
258
Omslag till 978-91-620-0182-7