Publikation

Jämförande mätning

Handbok 2004:3

Om publikationen

Handboken beskriver hur en oberoende kontroll av mätutrustning enligt NOx-avgiftslagen kan utföras. Den kan bli ett stöd åt de ackrediterade laboratorier som gör den jämförande mätningen, både vid utförande av mätningen och i rapportskrivningen.

ISBN
978-91-620-0135-3
Utgiven
‎1‎/‎1‎/‎2005
Sidor
36
Omslag till 91-620-0135-3