Publikation

Handbok för artskyddsförordningen – Del 2: Preparering, handel och förevisning

 

Handbok för artskyddsförordningen – Del 2: Preparering, handel och förevisning

Handbok 2009:3.

Detta är del 2 av handboken som är till för att underlätta länsstyrelsernas arbete med ärenden som rör kommersiell verksamhet, det vill säga preparering, handel och förevisning.

Detta är del 2 av Handbok för artskyddsförordningen. Handboken är en av delarna i vägledning om artskyddsförordningen. Del 1 och mer vägledning finns.

Handboken är till för att underlätta länsstyrelsernas arbete med ärenden som rör kommersiell verksamhet, det vill säga preparering, handel och förevisning. Handboken bör ses som ett verktyg för länsstyrelserna att använda sig av i arbetet med artskyddsförordningen. En bra samordning och likriktad tillämpning i handläggningen av artskyddsärenden medför att bland annat verksamhetsutövare och allmänhet får en likvärdig prövning oberoende var i landet de befinner sig.

Handboken inleds med en orientering om artskyddet internationellt och nationellt. Därefter tolkas bestämmelserna i artskyddsförordningen och andra författningar som innehåller regler om artskydd. Handboken behandlar främst arbetet med tillstånd och tillsyn för preparering, handel och förevisning men tar även upp frågor såsom brott och straff samt tullbestämmelser. Handboken samlar även annan nyttig information för handläggare av artskyddsfrågor, till exempel om offentlighet och sekretess och om olika myndigheters ansvar inom artskyddsområdet.

> Del 1 – Fridlysning och dispenser. 

ISBN
978-91-620-0161-2
Utgiven
‎4‎/‎15‎/‎2009
Sidor
109
Omslag publikation