Tillgänglighet för Svenska miljörapporteringsportalen

Naturvårdsverket ansvarar tillsammans med Länsstyrelserna för utveckling och förvaltning av Svenska miljörapporteringsportalen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten Svenska miljörapporteringsportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver information från Svenska miljörapporteringsportalen på något annat format, eller upplever hinder i tjänsten kan du skicka e-post till oss.

Om du behöver innehåll från Svenska miljörapporteringsportalen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Kundtjänst, telefon 010-698 10 00

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

 • Det kan vara svårt att använda tjänsten med skärmläsare, WCAG 4.1.2
 • Alt-texter till bilder/ikoner saknas på ett flertal ställen, WCAG 1.1.1
 • Koppling mellan felmeddelande och felaktigt fält saknas på väsentliga ställen, WCAG 1.3.1
 • I tabeller saknas koppling mellan rubrik och data, WCAG 1.3.1
 • Det är ibland nödvändigt att använda muspekaren, WCAG 2.1.1
 • Beskrivande titel saknas på sidor, WCAG 2.4.2
 • Fokus framhävs inte, WCAG 2.4.7
 • Utfällbara menyer inte korrekt implementerade (aria-expanded används ej), WCAG 4.1.2
 • Rubriker är inte alltid kodade som rubriker. Icke-rubriker är ibland kodade som rubriker, WCAG 1.3.1
 • Listor är inte korrekt kodade och kan vara svåra att läsa, WCAG 1.3.1
 • Tabellöverskrifter är inte inlagda med caption, WCAG 1.3.1
 • Grupperingar är inte gjorda på ett för skärmläsare begripligt sätt, WCAG 1.3.1
 • Ledtexter är i allmänhet inte korrekt kopplade, WCAG 1.3.1
 • Koppling saknas mellan ledtexter och inmatningsfält, WCAG 1.3.1
 • Koppling saknas mellan informationstexter och fält, WCAG 1.3.1
 • Nav-element används inte, WCAG 1.3.1
 • Main-element används inte, WCAG 1.3.1
 • Otydlig koppling mellan instruktioner och det instruktionen avser, WCAG 1.3.3
 • Inte tydligt om Autocomplete används eller inte, WCAG 1.3.5
 • Layouten anpassar sig inte efter skärmstorleken, WCAG 1.4.10
 • Grafik har emellanåt för dåliga kontraster, WCAG 1.4.11
 • Mouse-over text kan inte visas utan hjälp av muspekare, WCAG 1.4.13
 • Text har emellanåt för dåliga kontrast mot bakgrunden, WCAG 1.4.3
 • Zoom fungerar inte på hjälpsidorna, WCAG 1.4.4
 • Tidsgräns för automatisk utloggning går inte att styra, WCAG 2.2.1
 • Det saknas sätt att hoppa över oönskade avsnitt, WCAG 2.4.1
 • Tabbordningen är inte alltid logisk, WCAG 2.4.3
 • Ikoner svårbegripliga bland annat saknas alt-texter, WCAG 2.4.4
 • Rubriker är emellanåt tomma, WCAG 2.4.6
 • Huvudsakligt språk är inte angivet, WCAG 3.1.1
 • Korrekt uppmärkning av språk saknas på hjälpsidorna, WCAG 3.1.2
 • Kod på e-tjänsten blir inte alltid rätt validerad, WCAG 4.1.1
 • Iframes används felaktigt på hjälpsidorna, WCAG 4.1.2

Innehåll som inte omfattas av lagen

Viss digital offentlig service är undantagen från lagens krav. Det rör sig om digital offentlig service som utgörs av:

 • Filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,

Hur vi testat e-tjänsten

Vi har anlitat användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av Svenska miljörapporteringsportalen. Senaste bedömningen gjordes den 16 juli 2020.

E-tjänsten publicerades 2006.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 22 september 2020.