Tillgänglighet för Skandobs.se

Rovdata i Norge och Naturvårdsverket i Sverige står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här texten beskriver hur webbplatsen Skandobs.se uppfyller den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Skandobs.se på något annat format kan du skicka e-post till Naturvårdsverket.

Om du behöver innehåll från Skandobs.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • Naturvårdsverket Kundtjänst, telefon +46 (0)10 698 10 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till Naturvårdsverket så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

I Sverige har Myndigheten för digital förvaltning ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagen
 • Tjänsten går idag inte att använda med tangentbordet. Detta drabbar bland annat en del användare med motoriska svårigheter och gravt synskadade användare.
 • Det finns brister i uppmärkningen av sidans struktur i form av landmärken, rubriker och datatabeller för användare som har grav synnedsättning.
 • Det finns brister i uppmärkningen av interaktiva objekt för användare med grav synnedsättning vilket gör delar av systemet svårt att använda. Det här gäller hela systemet inklusive kartan.
 • När det uppstår fel i formulär finns brister i hur dessa felmeddelanden presenteras till användare som inte ser.
 • Kontrasterna är på flera ställen för svaga vilket drabbar användare med synnedsättning och användare i miljöer med mindre optimala ljusförhållanden.
 • Länkar skiljer sig enbart med färg från inte länkad text vilket kan göra det svårt för användare med försämrat färgseende att se vad som är länkat.
 • Det går inte att zooma gränssnittet i alla enheter. Det kan främst vara ett problem på mobiltelefoner.
 • Språket är inte korrekt angivet i koden vilket gör att uppläsande hjälpmedel för användare med lässvårigheter och synnedsättningar kan läsa innehållet med fel talsyntes.
 • Html-koden innehåller fel som bryter mot regelverket och som kan orsaka problem för hjälpmedel hos användaren.
Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartor som inte är avsedda för navigering.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av Skandobs.se. Senaste bedömningen gjordes den 6 juli 2020.

Webbplatsen publicerades i februari 2013.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 21 september 2020.