Tillgänglighet för Skandobs iOS-app

Den här texten beskriver hur appen Skandobs för iOS uppfyller den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver information från Skandobs på något annat format kan du skicka e-post till Naturvårdsverket.

Om du behöver innehåll från Skandobs som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • Naturvårdsverket Kundtjänst, telefon +46 (0)10 698 10 00

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till Naturvårdsverket så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

I Sverige har Myndigheten för digital förvaltning ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagen
 • Appen går idag inte att använda med tangentbord. Detta drabbar bland annat en del användare med motoriska svårigheter och gravt synskadade användare.
 • Det finns en del meningsbärande bilder på sidan som saknar tillräcklig beskrivning.
 • Det finns innehåll som saknar tillräcklig beskrivning för att tillgodose användare som är i behov av uppläsande hjälpmedel.
 • Kartan går inte att styra med tangentbord.
 • Rubriker är inte kodade som rubriker.
 • Det finns listor som inte skapats med relevanta list-element i koden.
 • Det är svårt att se var i gränssnittet fel finns när modala fönster stängs.
 • Felmeddelanden visas endast längst ner på skärmen och inte i anslutning till inmatningsfältet.
 • Alla element i koden är inte placerade i en logisk ordning som matchar den visuella ordningen.
 • Statusmeddelanden och annat, automatiskt uppdaterat innehåll beskrivs inte för skärmläsare.
 • Felmeddelanden hänvisar på ett sätt som förutsätter syn.
 • Länkar skiljer sig inte från vanlig text med mer än bara färg.
 • Det finns text och objekt som har för låga kontrastnivåer.
 • Huvudsakligt språk är inte angivet i koden.
 • Det finns inmatningsfält som saknar synlig beskrivning eller ledtext för inmatning.
 • Obligatoriska fält i formulär märks inte ut på något sätt.
 • Det saknas beskrivande text på hur fel kan korrigeras i formulär.
 • Länktexter är inte beskrivande och begripliga i den kontext där de ligger.
 • Appen tillåter inte textförstoring.
 • Liggande läge kan inte användas.
 • Skärmläsaranvändare kan nå innehåll bakom modalfönster.
Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Kartor som inte är avsedda för navigering.

Hur vi testat appen

Vi har anlitat användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av Skandobs. Senaste bedömningen gjordes den 22 april 2021.

Appen publicerades i juli 2018.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 11 juni 2021.