Tillgänglighet för Rovbase.se

Miljødirektoratet i Norge och Naturvårdsverket i Sverige står bakom den här e-tjänsten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten Rovbase.se uppfyller den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver information från Rovbase.se på något annat format kan du skicka e-post till Naturvårdsverket.

Om du behöver innehåll från Rovbase.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • Naturvårdsverket Kundtjänst, telefon +46 (0)10 698 10 00

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till Naturvårdsverket.

Tillsyn

I Sverige har Myndigheten för digital förvaltning ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Sidans struktur

  • En eller flera rubriknivåer saknas WCAG 2.1 SC 1.3.1
  • Den första rubriken är inte huvudrubrik
  • Sidan saknar nav-element WCAG 2.1 SC 1.3.1
  • Sidan saknar main-element WCAG 2.1 SC 1.3.1

Länkar

  • Några länkar skiljer sig bara med färg från text som inte är länkad (WCAG 2.1 A 1.4.1)

Kodning

  • Html-koden innehåller fel WCAG 2.1 SC 4.1.1
  • Flera formulärfält har en platshållartext som inte är en beskrivning av fältet WCAG 2.1 SC 4.1.2
  • Några formulärfält som har en beskrivning är svåra att läsa för tekniska hjälpmedel
Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartor som inte är avsedda för navigering.

Hur vi testat e-tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-tjänsten. Senaste bedömningen gjordes den 15 augusti 2020.

E-tjänsten publicerades i maj 2020.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 21 september 2020.